PIMEC
Viladomat, 174, Barcelona
08015 - Barcelona
902 496 450
pcomerc@pimec.org

Nosaltres també fem ciutat

Documents


Documents >> 1r Congrés de Comerç i Nouvinguts

Programa

Congrés de Comerç
Nosaltres també fem ciutat
Barcelona, 28 i 29 de novembre de 2011
Auditori de PIMEC (Viladomat, 174, Barcelona)

[+]

webpime